Technologie porážení zvířat

 

Návoz jatečních zvířat je zajištěn vlastním nákladním vozem určeným pro přepravu zvířat.

 

Přes přijímací rampu jsou zvířata naháněna do přijímacích prostor stájí.   

 

Zvířata ve stáji

 

Po očištění sprchou jsou zvířata naháněna do omračovací klece.

 

Elektrickými kleštěmi je provedeno jejich omráčení.

 

Vykrvení omráčeného zvířete na pásovém dopravníku na cestě do pařící vany.

 

Vykrvené zvíře v pařící vaně

 

Dočištění předchází opaření zvířete v pařící vaně a odštětinování v odštětinovacím stroji linky.

 

Následnou operací po dočištění zvířete je vykolení. Po vyjmutí vnitřních orgánů je tělo zvířete opláchnuto sprchou.

 

Půlení jatečních zvířat je prováděno elektrickou pilou.

 

Následuje doseknutí sekáčkem.

 

Jatečně upravená těla jsou po kolejnicové dráze přepravena do prostorů odvěšovny. Veterinární dozor zajistí kontrolu jednotlivých jatečních zvířat.

 

Jatečně upravené tělo je klasifikátorem zařazeno do příslušné třídy zmasilosti.

 

Jatečně upravená těla v odvěšovně.