Pouze české, prvotřídní a čerstvé je to nejlepší

Splňujeme nejpřísnější normy EU a jsme tu pro Vás

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova byl realizován nákup investic - nových technologií a strojů do provozovny jatek, výroby masa a masných výrobků. Náplní projektu je modernizace zpracovatelského provozu Jatka Ivančice a nové zavedení stánkového prodeje.

Porážka se provádí každý den, čímž je zajištěna každodenní produkce čerstvého chlazeného masa. Jatka disponují šokovou a skladovou mrazírnou, které umožňují výrobu mraženého masa.

Veškeré výrobky jsou v nabídce našich podnikových prodejen nebo si je lze objednat den před dodáním na tel. čísle 546 451 421. Na tomto tel. čísle je k dispozici záznamník, na kterém je možné zanechat vzkaz, resp. objednávku. Rozvoz výrobků je zajištěn vlastními chladírenskými vozidly přímo k zákazníkovi. 

 

Pracujeme podle evropských standardů

Opracování masa se provádí v nejvyšší kvalitě, podle evropských standardů. Veškeré výrobky jsou v nabídce prodejen provozovaných jatkami Ivančice nebo si je lze objednat den před dodáním na telefonním čísle 546 451 421. Na tomto telfonním čísle je k dispozici záznamník, na kterém je možné zanechat objednávku. Rozvoz výrobků je zajištěn vlastními chladírenskýmimi vozidly přímo k zákazníkovi. 

Na přání zákazníků je možno rozbourané maso vakuově zabalit. Po zabalení masa ve vakuové baličce je toto odváženo na digitální váze a opatřeno etiketou se všemi náležitostmi vyplývajícími z platných právních předpisů.

Objekt provozu jatek, veškerá zařízení a stroje splňují požadavky platných právních předpisů České republiky i Evropské unie. Denní kapacita je 160 ks u porážených prasat a 15 ks u skotu. Klasifikace poražených prasat a vyhodnocení jejich zmasilosti se provádí elektronicky, certifikovanými pracovníky.